onsdag 15 augusti 2012

Skillnaden

Vad är ett beroende?

* En fysisk sjukdom i hjärnan.
* En fysisk sjukdom med fysiska, psykiska, sociala och andliga konsekvenser.
* En primär sjukdom, ej orsakad av någon annat tex, ett trauma.
* En kronisk sjukdom, man har den resten av livet.
* En återkommande sjukdom, dvs den "den går i skov".
* En progredierande sjukdom, blir bara värre om man inte gör något åt den.
* En dödlig sjukdom om den ej behandlas.

Det finns många olika sorters utlopp (droger) för en beroende person såsom. Alkohol, narkotika, piller, spel, shopping, mat/socker, sex/relationer, tv.
Jag ska försöka förklara skillnaden mellan ett normalt bruk och ett beroende. 

BRUK:
Innebär att du inte har de symptom som beskriver de övriga tre kategorierna. Du kan alltså äta, dricka eller utöva de ovanstående  saker utan att du får "kickar" eller negativa konsekvenser.
Du är med andra ord "frisk"- och har inga konsekvenser kopplade till intags- eller processrelaterat beroende. 
Alltså en person med normalt bruk kan dricka, spela, äta, shoppa, äta medicin, ha sex i normala mängder utan att personen tappar kontrollen, och vill ha eller behöver mer. Personen kan sluta om den vill.

FELBRUK:
Innebär att du inte har alla de symptom som beskrivs under kategorierna missbruk eller beroende. Kanske slarvar du i korta perioder, men det blir inga negativa konsekvenser av det. Du kanske äter lite för mycket mat på semestern, dricker lite för många glas vin på den där festen, shoppar på tok för mycket. Denna person kan återgå till normalt bruk och normala rutiner igen, förmodligen utan att ens tänka på det. Här finns ingen kontrollförlust, personen kan ta sig i kragen och säga till sig själv: Nu får det vara nog! Dessa personer kan åka till Bokia beställa lite LCHF-böcker och börja äta rätt.

MISSBRUK/SKADLIGT BRUK:
Kan vara mer eller mindre allvarligt, man överanvänder "drogen" är en storkonsument. Kanske jojo-bantar du, men personen har inte alls de negativa konsekvenser som beskrivs under kategorin beroende. 

BEROENDE:
Beroendet kännetecknas av en längtan efter substansen (drogen) och att drogen dominerar hela personens liv och vardag. Och att jakten efter drogen prioriteras högre än personens hälsa. Personen har svårt att kontrollera intaget av drogen, den är tvångsmässig. Personen har en besatthet långt utöver det normala när det gäller att få sin drog.

En beroende person kännetecknas av följande fem kriterier:

1) Kontrollförlust, Periodisk eller kontinuerlig. Tex, personen slutar inte äta förrens all mat/socker är slut. Även om personen bestämt sig för att avstå drogen kan personen inte stå emot ändå. 

2) Tankebesatthet, på drogen och / eller aktiviteten. Tex, den sockerberoende kan inte sluta tänka på allt den ska äta, köpa, laga. Den sockerberoende går tex på bio för att äta popcorn inte för att se filmen. 

3) Negativa konsekvenser, inom fyra områden:
Fysiskt: Utöver de fysiska problem som själva drogen kan orsaka drabbas alla beroende-personer förr eller senare av bland annat: Hjärnstress, bioobalans, sömnstörningar, humörsvängningar, värk  osv.
Psykiskt: Beroende leder till depressioner , nedstämdhet, koncentrationsstörningar, kronisk trötthet (stress) och ibland till och med självmordstankar eller psykoser. 
Socialt: Man isolerar sig, förlorar sin familj, sitt kontaktnät, man har inte längre roligt när man gör det man förut tyckte om. Ekonomiska eller arbetsrelaterade problem. Drogen fyller alla behov, inget annat blir gjort. 
Andligt: Uppgivenhet, hopplöshet. Man förlorar livsglädjen och ser ingen mening med sitt liv.

4) Beroende tänkande, Den beroende utvecklar alltid ett förvridet synsätt som går ut på att man intalar sig själv att det man gör är fullt friskt och normalt, även när konsekvenserna blir absurda. Tex, att kräkas efter hetsätning, eller tro att min enorma övervikt beror på fel gener och inte går att göra något åt. 

5) Förnekelse, Den beroende förtränger alla de obehagliga konsekvenser som beroende orsakat och försöker övertyga sig själv och omgivningen om att man inte har några problem och att man - om det skulle vara så, alltid kan fixa det själv. 

Fas 1, Jag klarar mig utan människor.
Fas 2, Jag behöver inte möta verkligheten om jag inte vill.
Fas 3, Jag är rädd att tappa kontrollen över livet (medan det i själva verket är så att ju mer du kontrollerar livet, desto mindre liv blir det kvar att kontrollera)
Fas 4, Objekt och häftiga upplevelser är viktigare än människor.
Fas 5, Jag kan göra precis som jag vill, det spelar ingen roll om det skadar mig eller andra.

Eller ännu enklare:

" Det du ljuger, gömmer och smyger med, det är du beroende av"

Kram C

Inga kommentarer: